กาวซีเมนต์คอตโต้ อัลตร้าพลาสเตอร์ (ถุงฟ้า 20 กก.)

ประเภท กาวซิเมนต์

น้ำหนัก 20 กิโลกรัม