กาวซีเมนต์คอตโต้ เฟล็กซ์ (ถุงทอง 20 กก.)

ประเภท กาวซิเมนต์

น้ำหนัก 20 กิโลกรัม