กาวปูกระเบื้องคอตโต้นาโนพลาสเตอร์ สำหรับห้องน้ำ ขนาด 20 กก.

ประเภท กาวซิเมนต์

น้ำหนัก 20 กิโลกรัม