กาวยาแนว ทีพีไอ ซูเปอร์ พลัส M551

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์
เป็นปูนสำเร็จรูป ใช้สำหรับยาแนวกระเบื้องปูชิด ร่องเล็ก มีคุณสมบัติในการไหลดี