กาวยาแนว M550

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

เป็นปูนสำเร็จรูป (Cement-Base Tile Grout) ใช้สำหรับยาแนวกระเบื้อง
มีคุณภาพสูงด้วยส่วนผสมที่มีคุณสมบัติพิเศษ