ก๊อกน้ำอัตโนมัติ แบบติดผนัง Automatic Wall Faucet MF-120

Model MF-120

Brand MARVEL

Material Stainless Steel