ก๊อกบอล ซันวา (Ball Tap) ราคาโครงการ

ก๊อกบอลสังฆทาน ซันวา ตัวก๊อกทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง โดยวิธีปั๊มร้อนขึ้นรูปชุบนิเกิ้ลโครเมี่ยมเพิ่มความสวยงามทนทาน