คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC (ซีแพค) โม่เล็ก

฿2,670.00

  • ราคาสินค้ารวม vat พื้นที่นครหลวง (กทม.และปริมณฑล)
  • ราคายังไม่รวมค่าขนส่งไม่เต็มเที่ยว
  • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า