คอนกรีตแห้งทีพีไอ Dry Lean Crete (TPI M401)

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

เป็นผลิตภัณฑ์ปูน ใช้เป็นคอนกรีต เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วน ที่กำหนดสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ
สามารถรับแรงอัดได้มากกว่า 180 KSC