คอนกรีตแห้งทีพีไอ มารีนทนซัลเฟต (TPI M402S)

 

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตแห้ง ชนิดทนซัลเฟต ใช้สำหรับงานคอนกรีตบริเวณชายฝั่งทะเลหรือพื้นที่ใกล้เคียงและบริเวณที่มีเกลือ ซัลเฟตและคลอไรด์สูง