คอนกรีตแห้ง ทีพีไอ Dry Crete (TPI M402)

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

คอนกรีตแห้ง TPI M402 เป็นผลิตภัณฑ์ปูน ใช้เป็นคอนกรีต เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วน ที่กำหนด
สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ รับแรงอัดได้มากกว่า 240 KSC

TPI M402 จำนวน 200 ถุง ราคา 70 บาท/ถุง
TPI M402 จำนวน 320 ถุง ราคา 65 บาท/ถุง
ส่งฟรี กทม.และปริมณฑล
——————————————————–
TPI M402 จำนวน 200 ถุง ราคา 72 บาท/ถุง
TPI M402 จำนวน 320 ถุง ราคา 67 บาท/ถุง
ส่งฟรี สมุทรปราการ
——————————————————–
TPI M402 จำนวน 200 ถุง ราคา 74 บาท/ถุง
TPI M402 จำนวน 320 ถุง ราคา 69 บาท/ถุง
ส่งฟรี นครปฐม
———————————————————
**ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า