คานทับหลังสำเร็จรูป DIAMOND (DIAMOND LINTEL)

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

คานทับหลังสำเร็จรูป ผลิตจากคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ อบไอน้ำ
และเสริมเหล็กพิเศษเพื่อทดแทนการทำเอ็น คสล.แบบเดิม