คิ้วกระเบื้องเปลี่ยนลายได้ (ยับยั้งราดำ และ แบคทีเรีย)