ซีเมนต์แห้งเร็วพิเศษ ทีพีไอ (TPI M800) (Water Plug Cement)

Mixed Hydraulic Cement ที่มีคุณสมบัติการเซ็ตตัวเร็วมาก สามารถเซ็ตตัวทั้งในน้ำหรือในอากาศได้ภายในเวลา
3-5 นาที