ซุปเปอร์โคท นาโนเท็กซ์ กึ่งเงาภายนอก (ถัง)

สีซูเปอร์โคท นาโนเท็กซ์ อีกก้าวหนึ่งของการคิดค้นพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง
จนเป็นนวัตกรรมของสีทาอาคารที่ให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะล้ำลึก