ซุปเปอร์โคท นูโวเท็กซ์ กึ่งเงาภายใน(แกลลอน)

ซูเปอร์โคท นูโวเท็กซ์ คือสีน้ำอะครีลิคสำหรับทาภายใน ฟิล์มสีกึ่งเงาสวย