ซูเปอร์โคท มาฟิกซ์ สีรองพื้นปูนเก่า 600 (แกลลอน)

สี 3 ไม่ ไม่บวม ไม่ลอก ไม่ล่อน
ผลิตจากเรซินคุณภาพสูง เพื่อการเสริมสภาพปูนเก่าให้อยู่ในสภาพดี ช่วยยึดเกาะและเคลือบผนังฝุ่นของปูนที่เสื่อมสภาพ