ซูเปอร์โคท สีน้ำทาภายนอก (แกลลอน)

สี 3 มั่น ไม่บวม ไม่ลอก ไม่ล่อน
สีน้ำซูเปอร์โคท ผลิตจากกาวอะครีลิคและผงสีคุณภาพที่ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศเมืองร้อน