ซูเปอร์โคท สีน้ำทาภายนอก(ถัง)

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

สี 3 มั่น ไม่บวม ไม่ลอก ไม่ล่อน
สีน้ำซูเปอร์โคท ผลิตจากกาวอะครีลิคและผงสีคุณภาพที่ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศเมืองร้อน