ซูเปอร์โคท สีน้ำทาภายใน (แกลลอน)

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

สี 3 ไม่ ไม่บวม ไม่ลอก ไม่ล่อน
สีเคลือบเงาซูเปอร์โคท ผลิตจากอัลขีดเรซินและผงสีคุณภาพที่ทนทานต่อสภาพอากาศเมืองร้อน