ซูเปอร์โคท สีน้ำทาภายใน (ถัง)

สี 3 ไม่ ไม่บวม ไม่ลอก ไม่ล่อน
สีน้ำซูเปอร์โคท ผลิตจากกาวอะครีลิคและผงสีคุณภาพที่ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศเมืองร้อน