ซูเปอร์โคท สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา 700 (แกลลอน)

สี 3 มั่น ไม่บวม ไม่ลอก ไม่ล่อน