ซูเปอร์โคท 800 สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง (แกลลอน)

สี 3 ไม่ ไม่บวม ไม่ลอก ไม่ล่อน
ผลิตจากอะครีลิคที่มีความทนทานต่อฤทธิ์ด่างซึ่งเป็นตัวละลายฟิล์มสีที่มีอยู่ในผนังปูนได้ดี
ใช้สำหรับภายนอกและภายใน