ดูร่าบอร์ด ระบายอากาศแคปซูล

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

ขนาด 60x120x0.4 ซ.ม. บอร์ดระบายอากาศแคปซูล ใช้ตกแต่งฝ้าควบคู่ไปกับระบบบ้านเย็น