ดูร่าบอร์ด ระบายอากาศ รุ่นคลาสสิค


ขนาด 60x120x0.4 ซ.ม. บอร์ดระบายอากาศคลาสสิค ใช้ตกแต่งฝ้าควบคู่ไปกับระบบบ้านเย็น