ดูร่าบอร์ด

ดูร่าบอร์ด เป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ที่ไม่มีส่วนผสมของใยหิน