ตาข่ายหุ้ม PVC

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

ตาข่ายหุ้ม PVC
ผลิตจากลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมใช้วัตถุดิบที่มีมาตรฐาน มาทำการอ๊าคด้วยไฟฟ้า
และเคลือบเคลือบด้วย High Qualty PVC