ถังบำบัดรวม คอตโต้ 2000 ลิตร

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

วัสดุที่ใช้ผลิต โพลีเอทีลีน

ประเภท ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวมส่วนเกรอะและกรอง

กว้าง 161 เซนติเมตร

สูง 175 เซนติเมตร

น้ำหนัก 106 กิโลกรัม