ถังเก็บน้ำใต้ดิน คอตโต้ ขนาด 1,000 ลิตร

ประเภท ถังเก็บน้ำใต้ดิน

วัสดุที่ใช้ผลิต โพลีเอทีลีน

กว้าง 129 เซนติเมตร

สูง 133 เซนติเมตร

น้ำหนัก 50 กิโลกรัม