ท่อเหล็กร้อยสายไฟ White Conduit ท่อ EMT ท่อ IMC

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

ท่อร้อยสายไฟ K-Con ผลิตจากเครื่องจักรที่มีความทันสมัย ตะเข็บท่อเรียบ แข็งแรง ทนทาน
สามารถดัดโค้งได้ดี  โดยที่ตะเข็บไม่แตกร้าว