บริการ เหล็ก ตัด ดัด สำเร็จรูป CUT and Bend – เหล็กเส้นพร้อมใช้งาน

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

เหล็ก CUT&BEND เป็นนวัตกรรมการนำเหล็กเส้นมาแปรรูปให้สามารถใช้ได้เลยโดยไม่ต้องมีการดัดหน้างาน
จากเดิมที่เราต้องซื้อเหล็กจากโรงงานและอุปกรณ์มาดัดหน้าไซต์งาน ซึ่งวิธีนั้นอาจทำให้กระบวนการดัดนั้นไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร