ก๊อกน้ำอัตโนมัติ แบบติดผนัง Automatic Wall Faucet MF-1501

ก๊อกน้ำอัตโนมัติ แบบติดผนัง Automatic Wall Faucet MF-1501
Model MF-1501
Brand MARVEL