ปูนงานผนังเบา ปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ (TPI M220)

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

เป็นปูนสำเร็จรูปใช้สำหรับผสมเม็ดโฟม (EPS)เพื่อใช้ทำผนังที่มีน้ำหนักเบา
ให้คุณสมบัติการเป็นฉนวน ป้องกันความร้อนและเสียง