ปูนฉาบสำเร็จรูป ทีพีไอ ฉาบทั่วไป (TPI M209)

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

ปูนฉาบสำเร็จรูป ฉาบทั่วไป ทีพีไอ M209 (50 kg)

สูตรใหม่ เนื้อเนียน ฉาบลื่น ไม่แตกร้าว

น้ำหนักบรรจุถุง 50 กิโลกรัม