ปูนฉาบอิฐมวลเบา ทีพีไอ (TPI M210)

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

ปูนฉาบอิฐมวลเบาทีพีไอ M 210

ปูนฉาบสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบผนัง อิฐมวลเบา โดยเฉพาะ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งสามารถใช้สำหรับงานฉาบผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อค ได้อีกด้วย

TPI M210 จำนวน 200 ถุง ราคา 80 บาท/ถุง
TPI M210 จำนวน 320 ถุง ราคา 75 บาท/ถุง
ราคารวมส่ง กทม.และปริมณฑล
————————————————–
TPI M210 จำนวน 200 ถุง ราคา 82 บาท/ถุง
TPI M210 จำนวน 320 ถุง ราคา 77 บาท/ถุง
ราคารวมส่ง สมุทรปราการ
————————————————–
TPI M210 จำนวน 200 ถุง ราคา 84 บาท/ถุง
TPI M210 จำนวน 320 ถุง ราคา 79 บาท/ถุง
ราคารวมส่ง นครปฐม
————————————————–
**ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า