ปูนซีเมนต์ราคา ถูก อินทรีเพชร งานก่อสร้าง

ปูนอินทรีเพชร ตรา อินทรี

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 อินทรีเพชร ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.15 เล่ม 1-2555 และมาตรฐานอเมริกา ASTM C150 ประเภท 1 เหมาะสำหรับงาน คอนกรีต โครงสร้างทั่วไป