ปูนซ่อมผิวคอนกรีต TPI ทีพีไอ (TPI M601)

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

เป็นผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูปชนิดแข็งตัวเร็ว มีแรงยึดเกาะสูงและไม่หดตัว สำหรับงานซ่อมคอนกรีตหรือเพื่อตกแต่งผิว