ปูนลูกโลกน้ำเงิน ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

ปูนลูกโลกน้ำเงิน ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง สำหรับงานโครงสร้างที่สามารถทนแรงอัดสูง เช่น โครงสร้างคอนกรีต ฐานอาคาร ถนน เขื่อน สะพาน อาคารประเภทอื่นๆ คุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ประเภทหนึ่ง มอก. 15-2547 และมาตราฐาน ASTM C-150 ประเภทหนึ่ง