ปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ คอนกรีตแห้งมารีนทนซัลเฟต (TPI M403S)

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตแห้งชนิดทนซัลเฟต ใช้สำหรับงาน คอนกรีตบริเวณชายฝั่งทะเล หรือพื้นที่ใกล้เคียงและบริเวณ
ที่มีเกลือซัลเฟต และคลอไรด์สูง