ปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ คอนกรีตแห้งมารีนทนซัลเฟต (TPI M404S)

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตแห้งชนิดทนซัลเฟต ใช้สำหรับงานคอนกรีต
บริเวณชายฝั่งทะเลหรือพื้นที่ใกล้เคียงและบริเวณที่มีเกลือซัลเฟตและ
คลอไรด์สูง