ปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ คอนกรีตแห้งมารีนทนซัลเฟต (TPI M401S)

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตแห้งชนิดทนซัลเฟต ใช้สำหรับงาน คอนกรีต บริเวณชายฝั่งทะเล
หรือพื้นที่ใกล้เคียง และบริเวณที่มีเกลือซัลเฟตและคลอไรด์สูง