ปูนสำเร็จรูปทีพีไอ สำหรับบล็อคมวลเบา (TPI M220B) ชนิดไม่อบไอน้ำ

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

ปูนสำเร็จรูปใช้ในการผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบา แบบ CLC ใช้ผสมกับสารก่อฟองอากาศ และน้ำ ตามอัตราส่วนที่กำหนด