ปูนเทปรับระดับ ยี่ห้อ ทีพีไอ (TPI M400)

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์
**ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ปูนเทปรับระดับผสมสำเร็จรูป
เหมาะสำหรับใช้ในการเทพื้นเพื่อปรับระดับพื้นผิวให้เรียบพร้อมสำหรับวัสดุตกแต่ง