ผง Cement base TPI Floor Hardener (TPI M99)

 

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์
เป็นผง Cement base floor Hardener ชนิดไม่มีผงโลหะ ใช้โรยบนพื้นคอนกรีตเทใหม่