ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชนิด PU FORM Melamine Face Foamboard(MFF20+/MFF25+)