มาตรวัดน้ำ มิเตอร์น้ำ จีเอ็มเค อาซาฮี (Water Meter GMK) ราคาโครงการ

อาซาฮี “ผู้นำระบบมาตรวัดน้ำ” มิเตอร์น้ำ GMK เครื่องบันทึกตัวเลขแสดงปริมาตรน้ำซี่งประกอบด้วย เฟืองและวงล้อแสดงตัวเลขได้รับการผนึกที่มิดชิด น้ำหรือสิ่งอื่นไม่สามารถเล็ดลอดเข้าไปได้เลย ทำให้ปัญหาเกี่ยวกับรอยด่างบนแผงหน้าปัทม์และความฝืดในส่วนแสดงตัวเลขหมดไปโดยสิ้นเชิง