ยางมะตอยผสมสำเร็จ (Tipco Premix) / ยางมะตอยสำเร็จรูป

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

ยางมะตอยผสมสำเร็จ (Tipco Premix) คือผลิตภัณฑ์ยางมะตอยผสมสำเร็จ
ที่สามารถนำไปใช้สำหรับงานซ่อมแซมหลุมบ่อ
หรือรอยแตกของพื้นผิวถนนที่เป็นยางมะตอย หรือคอนกรีตได้ทันที
โดยไม่ต้องผสมกับวัสดุอื่น สะดวกในการใช้งาน ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย