สายไฟ 0.6/1 kV CV

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

– สายไฟฟ้า หุ้มด้วยฉนวนครอสลิ้งค์โพลิเอทธีลีน เปลือกโพลิไวนิลคลอไรด์
– แรงดันไฟฟ้า 0.6/1 กิโลโวลต์
– ตัวนำอุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส
(IEC 60502-1)