สายไฟ CVV- S บางกอกเคเบิ้ล BCC

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

– สายไฟฟ้าสำหรับวงจรควบคุม หุ้มด้วยฉนวน เปลือกในและเปลือกนอกพอลิไวนิลคลอไรด์
– มีซีลด์
– แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 600 โวลต์
– ตัวนำอุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส
(STD-BCC Ref, JIS C 3005 , JIS C 3401)