สายไฟ CVV-S ยี่ห้อ Thai Yazaki

สายไฟ CVV-S ยี่ห้อ Thai Yazaki